Защита на личните данни


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ„М и Л Спорт” се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица – държавни органи, фирми, търговски дружества, физически лица и др. , освен когато:
    - Информацията се изисква от държавни органи, които според законодателството на Република България са оправомощени да изискват такъв вид информация.
-  Е получил изрично съгласие на клиента в писмен вид.
- „М и Л Спорт” е задължена да предостави информацията по силата на закона.