gtag('config', 'AW-812254373');

Общи условия за ползване


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1 „М и Л Спорт” ЕООД е фирма занимаваща се както с каталожна, така и с интернет търговия.


1.2 В каталога и в уебсайта се предлагат продукти, които фирма „М и Л Спорт” ЕООД внася от немската фирма “Sport-Thieme“ GmbH и ги разпространява на територията на България.


1.3 В каталога се предоставя информация за поръчката и доставката на дадена стока,също така и по телефон, интернет, поща и на място.


1.4 Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите. При поръчка всеки потребител, работещ с каталога или интернет магазина е обвързан с правилата на настоящите общи условия.


1.5 „М и Л Спорт” ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително обявяване.


2. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА


2.1 Поръчка - Поръчка може да се извърши по телефона, уебсайта, e-mail, пощата или в някои от офисите на „М и Л Спорт” ЕООД. Офертите съдържат кратко описание на продукта, името на производителя, снимка, и цена.


2.2 Цена и доставка - Указаната цена е в български лева без начислено ДДС, в цената на продукта не е включена доставката. Доставката се начислява допълнително според теглото на артикула и крайната точка за доставка.  


2.3 Контакт за връзка - При поръчка потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може тя да бъде стартирана. Недаването на необходимата информация или публикуването на грешна, невярна или неточна такава не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.


2.4 Предплащане – При поръчка на стойност над 500 лв. се изисква предварително плащане на поръчката


3. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


3.1 Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от „М и Л Спорт” ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща обратно в офиса на куриера до поискване от Клиента.


3.2 Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на стоката.


3.3 Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера. Ако потребителят заяви доставка в рамките на България и стойността на покупката е над 1000 лв., то доставката е за сметка на „М и Л Спорт” ЕООД. Това условие не важи за дистрибутори, ползващи специални ценови отстъпки , както и за артикули с промоционални намаления на цената или артикули с извънгабаритни размери.


3.4 „М и Л Спорт” ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


3.5 Срокът на доставка е до 15 работни дни за територията на Република България. При липса на складова наличност „М и Л Спорт” уведомява Клиента по телефон или е-майл в рамките на един работен ден след постъпването на поръчката.


4. ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА


4.1 Отказ на поръчани и доставени продукти - Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
- Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
- Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
- Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
- Не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.


4.2 Подмяна и смяна на стока - Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.


4.3 Дефекти - При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия на стоката.


4.4 Срок за връщане - По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.


4.5 Стоката не може да бъде върната в случаи, че е била  произведена по поръчка на Клиента или е преработена специално за нуждите му (Големина, Размер, Цвят и т.н.).


5. ГАРАНЦИЯ


5.1 Продуктите предоставени от „М и Л Спорт” ЕООД имат гаранция , в зависимост от продукта, неговото предназначение, начин на употреба и на първо място срок на гаранция посочен от производителя.


5.2 Фирма „М и Л Спорт” ЕООД може да предостави на своите клиенти с всяка закупена стока, гаранционна карта, в която са упоменати:


- адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника


- гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители


- гаранционен срок на закупената стока


5.3 С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, „М и Л Спорт” ЕООД не може да бъде отговорна за директни, не директни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.


5.4 Гаранцията не важи в случаите на:


Гаранцията не важи в случаите на:


   - Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.


   - Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице.


   - При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.


6.0 Лични данни


„М и Л Спорт” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица – държавни органи, фирми, търговски дружества, физически лица и др. , освен когато:


            - Информацията се изисква от държавни органи, които според законодателството на Република България са оправомощени да изискват такъв вид информация.


-  Е получил изрично съгласие на клиента в писмен вид.


- „М и Л Спорт” ЕООД е задължена да предостави информацията по силата на закона.


7.ОТГОВОРНОСТИ НА „М и Л Спорт” ЕООД


7.1 „М и Л Спорт” ЕООД се задължава да :


- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока


- да достави в срок поръчаната стока


- да полага дължимата грижа за изпълнението на своите задължения


- гарантира че стоките са нови и неупотребявани, опаковани от производителя


8.ОГРАНИЧЕНИЯ


8.1 Всички права за каталога са запазени от немската фирма “Sport-Thieme” GmBH и „М и Л Спорт” ЕООД, като неин официален представител. Отпечатването на страници от каталога е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на каталога, както и на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта и каталога, без изрично разрешение на „М и Л Спорт” ЕООД.